Aura liečenie - Očista aury

Energiou je obklopené všetko ako nás, živé aj neživé. Tieto energie niektorí ľudia vnímajú viac a iný menej. Aura je energetický obal človeka, skladá sa z viacerých vrstiev (ako šupy cibule). Ak máme energetické pole aury narušené, nefunguje naše telo správne po zdravotnej stránke, ale aj po duchovnej stránke. Aura nadobúda rôzne farby podľa toho ako sa cítime. Preto ľudia s darom vidieť auru môžu podľa farieb a vibrácii diagnostikovať stav človeka.

Pri aura liečení sa pracuje na energetickej úrovni, tak aby sa zablokovaný tok energii uvoľnil a upravil. Aura nadobudne „harmonickú“ farebnosť a pacientovi sa uľaví. Aura liečenie je bezdotykové a veľmi spirituálne.