Holictická medicína

Holistika je vedná disciplína praktikovaná stáročia, zaoberá sa celkovou starostlivosťou do telo, ducha a myseľ. Dosiahnutím harmónie týchto troch elementov poskytuje telu zdravý vývoj, rasť a odolávanie voči chorobám ( psychickým, nervovým a iným). Súlad prináša liečivú energiu pre človeka ako celku.

Čo je holistická medicína?

Slovo „holistika“ v gréčtine znamená filozofický smer „ zjednotenia “ pôsobenia vecí tak, aby dosiahli harmóniu.

Telo = duch = myseľ   / Všetko súvisí zo všetkým. /

Holistika berie človeka ako celok, zameriava sa na všetky časti telo, ducha a myseľ. Aktivizuje samoliečiteľské procesy, ktoré má každý z nás. Pôsobí na emocionálnej, psychickej a mentálnej úrovni. Vytvára v človeku pocit zodpovednosti za svoj zdravotný stav a nastoľuje cestu vyliečenia. Nastolenie rovnováhy v každom z nás je spojené s nastolením rovnováhy aj so svojím okolím.

Holistická medicína je v súčastnosti akceptovaná všade na svete, na rozdiel od medicíny ako takej, ktorá používa medikamenty na liečenie prejavov sa Holistická medicína zameriava aj na príčiny vzniku. Choroby často krát začína v našom podvedomí odstránení symptómov sa jej nezbavíme, je zatlačená a časom sa opäť prejaví. V dnešnom stresovom, uponáhľanom a vypätom spôsobe života často krát nemáme čas na liečenie a požitím liekov zakrývame nezodpovednosť o starostlivosť o seba. Holistický prístup nám umožňuje celkové udržanie si dobrého zdravia  a vytváranie tak potrebnej energie pre každý deň.

Klasická medicína a zaoberá liečením ochorenia.
Holistická medicína sa sústreďuje na predchádzanie pred ochoreniami.

Klasická medicína kraľuje v oblasti vyšetrovania a odstraňovania príznakov. Holistická medicína je kráľovnou v nachádzaní príčin a pochopenia súvislostí.

Klasická medicína vylieči.

Holistická medicína uzdraví celého človeka.