Referencie

  • web stránka pre Veterinárnu ambulanicu MUDr. Dušan REPTA, ktorú sme vytvorili bez nároku na honorár  pre úžasného čleveka a pre úctu k jeho veterinárnej práci (poďakovanie mu posiela aj naša mačka Sofia): www.veterinarivanka.sk
  • web stránka občianskeho združenia Ivanki záhradkári, ktorú sme robili bez nároku na honorár a stále ju spravujeme: www.ivanskizahradkari.sk
  • web stránka chovateľa Japonských prepelíc v Ivanke pri Dunaji, kde sme robili aj fotky:  www.japonskeprepelice.sk
  • web stránka Lilian Style, Ivanka pri Dunaji: www.dverels.sk
  • návrh a správa sieťovej infraštruktúry (sieťové zariadenia, servery) a návrh a správa VoIP (Voice over IP, volanie cez internet) riešenia na Spojenej škole na Novohradskej ulici www.gjh.sk